เยาวชนต้นแบบเก่ง และดี : ชมรมTO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
14 ม.ค. 2021

เยาวชนต้นแบบเก่ง และดี : ชมรมTO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ชื่นชมเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ “สืบศิลป์ภาษาถิ่นผ่านบทเพลง” ปี2563 จากบทเพลงซึ่งเป็นเพลงขับร้องที่มีเนื้อร้อง คำร้องที่มีภาษาถิ่นใต้ ซึ่งจัดโดยชมรมTO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายกล้าณรงค์ ทิพย์มี หรือน้อง อ๊อฟ อายุ 18 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาชมรมTO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศิษย์เก่า โรงเรียนไชยาวิทยา มีความสามารถพิเศษ ในการร้องเพลง เล่นดนตรี เล่นหนังตะลุง ซึ่งในปี 2561 เคยได้รับรางรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ที่จังหวัดชุมพร ปี 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ที่จังหวัดชุมพร และเป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปแข่งขันการขับร้องเพลงลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ที่ จังหวัดตรัง ปี 2563 ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้เป็นตัวแทนนายหนังตะลุงจังหวัดสุราษร์ธานี เข้าพบ ฯพณฯ ท่าน ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร โดยล่าสุดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสืบศิลป์ภาษาถิ่นผ่านบทเพลง จาก “ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยการขับร้องเพลงเพลงรักเพลงคิดถึง และเพลง อย่าลืมโนราห์ ของศิลปินขวัญใจชาวภาคใต้ เอกชัย ศรีวิชัย ซึ่งเป็นเพลงที่มีเนื้อเพลงคำร้องภาษาถิ่นใต้

น้อง อ๊อฟ เผยถึงความภูมิใจในตนเองว่า การที่ผมได้ทำในสิ่งที่รักและสิ่งที่ชอบ โดยทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ด้วยความตั้งใจ ก้าวข้ามคำดูถูกและนำคำดูถูกนั้น มาเป็นแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาตัวเอง ทำให้เกิดผลงานและการพัฒนาที่ดีขึ้น ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

โดย น้องอ๊อฟ ได้แสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด” ไว้ว่า “ยาเสพติด” ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมและเยาวชน ซึ่งทุกคนรู้ว่ายาเสพเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของผู้เสพ การติดยาเสพติดของเยาวชนส่วนใหญ่ เกิดจากสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ทางสังคม ความอยากรู้อยากลองและวิธีคิดที่ผิด ว่า ยาเสพติดนั้น จะทำให้บรรเทาความเครียดได้ เมื่อเสพติดแล้ว ทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาในครอบครัว ปัญหาสุขภาพกายและจิตใจ ส่งผลไปถึงปัญหาสังคมและประเทศชาติ อย่างไรก็ตาม สารเสพติดบางประเภท ก็ทำให้เกิดผลดีได้ถ้านำไปใช้ในทางที่ถูก เช่น “กัญชา” ซึ่งมีสรรพคุณทางการแพทย์ ในการรักษาโรคมะเร็งได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่จะจดจำภาพสารเสพติดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ถ้าหากเรารู้จักการใช้ให้ถูกวิธีและเกิดประโยชน์ก็จะส่งผลดีต่อผู้ใช้รวมถึงสังคมต่อไป

อ.อนุรัตน์ แพนสกุล ภาพ
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ เรียบเรียง