15 Jan 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟพร้อมค่าบริการ จำนวน 1 ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง