28 ม.ค. 2021

ประกาศ ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)