25 Feb 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในการบริการนักกีฬาแลัเจ้าหน้าที่ในการฝึกซ้อมกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง