26 Feb 2021

มรส. ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

วันนี้ (26 ก.พ. 2564)​ เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมกับ อาจารย์สุภาวดี พรหมบุตร ผู้ช่วยรองอธิการบดี นำผู้จ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ตำบลน้ำพุอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเดินทางมามอบนโยบาย และสร้างความรับรู้นโยบายปลดล็อคพืชกระท่อม ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พร้อมทั้งได้ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพืชกระท่อม ที่กฎหมายปลดล็อกกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว และกำลังเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา 

ในการนี้ทีมวิศวกรสังคม ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมศึกษาวิจัยเพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลพืชกระท่อมพื้นที่นำร่อง ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของมหาวิทยาลัยและชุมชนต่อไป

:

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

สุภาวดี พรหมบุตร อาจารย์ประจำชั้นวิศวกรสังคมตำบลน้ำพุ ข้อมูล

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี