01 Mar 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง