15 Mar 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไปร่วมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2564 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง