22 Mar 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ฯ รอบการพัฒนาที่ ๑๐๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง