24 Mar 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง