25 Mar 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและการประชุมวิชาการระดับชาติ (The co-host national research conference) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง