26 Mar 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (printer) สำหรับใช้ดำเนินงานเอกสารกิจกรรมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทพศไทย จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง