31 Mar 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่ออุปกรณ์ป้ายไฟบนเวทีโครงการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง