05 Apr 2021

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในการบริการนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง