04 มิ.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำเอกสารประกอบการอบรมเรื่องการพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC) จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง