07 มิ.ย. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง