06 ก.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในกิจกรรม4.2.2.1 ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ค. 64 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเจาะจง