09 ส.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง