09 ส.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบคำของบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง