17 ส.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิศวกรสังคม มรส.ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง