30 ส.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารปฏิบัติการสัตวบาล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง