30 ก.ย. 2021

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแบบมีชีวิต จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)