12 ต.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะทำงาน หอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง