12 ต.ค. 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สีและเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง