14 ต.ค. 2021

ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (Regional Research Expo 2021) และวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ภูมิภาค