20 ต.ค. 2021

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะสั่งเสื้อ freshy ประจำปีการศึกษา 2564 โดย องค์การนักศึกษา ภาคปกติ

รายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะสั่งเสื้อ freshy ประจำปีการศึกษา 2564 ขอให้นักศึกษาตรวจสอบชื่อ สกุล ไซต์เสื้อ ซึ่งรายชื่อได้เรียงตามตัวอักษรแล้ว