18 ก.พ. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และล้างเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง