30 มี.ค. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (e-book) อำเภอเกาะสมุยและอำเภอพุนพิน จำนวน 2 แหล่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง