05 พ.ค. 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยยกเว้นค่าปรับ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยยกเว้นค่าปรับ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สำหรับนักศึกษาทุกระบบ

  • นักศึกษาปกติ
  • นักศึกษาภาค กศ.บท. (เสาร์-อาทิตย์)
  • บัณฑิตศึกษา
  • นักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี้