25 พ.ค. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศกิจกรรมจัดตั้งศูนย์ศิษย์เก่าจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง