25 พ.ค. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ ห้อง ๕๖๐๖ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง