26 พ.ค. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาครูในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง