01 มิ.ย. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาเคมี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง