01 มิ.ย. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมปรับพื้นฐานทักษะทางเคมี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง