10 มิ.ย. 2022

#งานสุกดิบก่อนเริ่มการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand 2022 ในเดือนสิงหาคม 2565

งานสุกดิบก่อนเริ่มการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand 2022 ในเดือนสิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กลุ่มภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนา “โหมโรง” พลังปัญญาแดนใต้ : พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนความสำเร็จของเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้กับงานวิจัยพัฒนาพื้นที่

ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อม การสร้างการรับรู้ และการสื่อสาร ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

กำหนดการเสวนาโหมโรงของเครือข่าย
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น

ZOOM Cloud Meetings
Meeting ID : 924 9979 2026
Passcode : 689265