17 มิ.ย. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศราคารวมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรกฎหมายปกครอง รุ่น ๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง