22 มิ.ย. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะวิศวกรสังคมและขยายเครือข่ายวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง