24 มิ.ย. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสาขาสัตวศาสตร์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ตำบลขุนทะล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)