05 ส.ค. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบสมรรถนะวิชาชีพครูรูปแบบออนไลน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง