12 ก.ย. 2022

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดพลาสติกขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร ติดฉลาก แม่โสภา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง