20 ก.ย. 2022

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักจัดการทรัพย์สิน