20 ก.ย. 2022

มรส. ผนึกกำลังกับ สทน. ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม

ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ได้มอบหมายให้ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และเครือข่ายสังคม และทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เข้าเยี่ยมและพบปะหารือกับผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) เพื่อสานต่อความร่วมมือ และกำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างนักวิจัยของทั้ง 2 หน่วยงาน (มรส.+สทน.) ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป