20 ก.ย. 2022

สวพ. ผนึกกำลังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชา

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 (09.00-12.00 น.) ผศ.ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) นำทีมผู้บริหารและนักวิจัย มรส. จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร สวพ. จำนวน 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสถานที่และหารือการร่วมงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชสมุนไพรกัญชา กับคุณธีระกิจ หวังมุทิตากุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเคดี ศรีวิชัย/อดีตนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเคดี ศรีวิชัย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี