21 ก.ย. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากศ พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการเฝ้ารับเสด็จทูลกระม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง