22 ก.ย. 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ U2T กิจกรรมพัฒนายกระดับปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชายหาดอรุโณทัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง