22 ก.ย. 2022

ประกาศราคากลางงานซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์แร่ธาตุในน้ำแบบใช้งานนอกสถานที่พร้อมเคมีวิเคราะห์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง