23 ก.ย. 2022

ประกาศราคากลางงานซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องใช้เทคโนโลยีสูงประจำห้องปฏิบัติการสำหรับปฏิบัติงานแผนที่และส่วนประกอบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง