23 ก.ย. 2022

ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องเก็บอากาศเพื่อตรวจวัดคุณภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง