23 ก.ย. 2022

ประกาศราคากลางงานซื้อโปรแกรมประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง