11 ต.ค. 2022

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อหุ่นแขนสำหรับให้สารน้ำ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๐ ตัว