24 พ.ย. 2022

ประกาศแผน จ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารแปรรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน